Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho Đầy Đủ Các Cung Ban Công Đồng, Bà Chúa, Sơn Trang

nghi-thuc-xin-loc-ba-chua-kho

Bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho có đầy đủ các cung: Ban Công Đồng, Ban Bà Chúa Kho, Ban Sơn Trang được đúc kết lại từ chính người của bản đền. Có cả Bài Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho cho du khách nếu có nhu cầu xin vay mượn tại Đền.

Trọn bộ các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chi tiết nhất:

Theo phong tục cổ truyền thì mỗi một địa điểm tâm linh và mỗi một cung ban đều có tên Thánh Hiệu riêng được đặt theo tên hiệu và danh xưng của vị thánh đó. Nhiều người không biết khi khấn thường đọc một loạt các tên thánh hiệu nhưng không biết liệu rằng các tên thánh hiệu đó có ngự tại cung ban mình đang khấn hay không.

Để biết được tại Đền Bà Chúa Kho có những cung ban chính nào và tên thánh hiệu ngự tại các cung ban đó là gì thì bạn nên tham khảo bài viết bên dưới sẽ có đầy đủ các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho cho 3 ban thờ chính:

Lưu ý: (Bài Văn Khấn Lễ Đền Bà Chúa Kho bên dưới được đúc kết lại từ chính người dân ở Đền, những người đã góp phần mang nét văn hóa của Đền Bà Chúa Kho lan tỏa muôn nơi – dựa trên bài Giới thiệu di tích lịch sử Đền Bà Chúa Kho)

so-do-cac-cung-ban-den-ba-chua-kho

Sơ đồ các cung ban tại Đền Bà Chúa Kho


Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chia làm 3 ban chính:

 • Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.
 • Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).
 • Bát bộ Sơn Trang.

Văn Khấn Xin Lộc Ban Công Đồng

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Con lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con lạy Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con lạy Thanh bạch xà thần linh.

Hương tử con tên là: (người đi lễ) ……………………………………………………..Cùng đồng gia quyến đẳng.

Nam nữ tử tôn trú quán tại địa chỉ: ………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm …………. con về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh thành tâm kính dâng tờ vàng cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

 • Cầu xin Hội đồng các Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn.
 • Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.
 • Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

(Vậy là bạn đã thành tâm lễ xong ban công đồng rồi nhé. Cùng chúng tôi đi tiếp đến ban chính Bà Chúa Kho nhé).


Văn Khấn Xin Lộc Ban Bà Chúa Kho

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ quốc mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh.

Con lạy Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Địa Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thanh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………….Hương tử con là: …………………………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại: …………………………………………………………………..

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

 • Cầu xin Tam tòa đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn.
 • Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.
 • Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

(Sau khi cúng bái xong 2 ban chính này bạn đi theo bản đồ sang bên phải tới lễ tại Ban Sơn Trang nhé).


Văn Khấn Xin Lộc Ban Sơn Trang

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con lạy ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………….Hương tử con là: …………………………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại: …………………………………………………………………..

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

 • Cầu xin Tứ phủ Chầu Bà phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn.
 • Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.
 • Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)


Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho

(Lưu Ý: Tại ban chính Bà Chúa Kho nếu bạn có nhu cầu xin vay vốn thì hãy khấn thêm bài văn khấn xin vay tiền Bà Chúa Kho này. Nếu bạn không có nhu cầu xin vay vốn thì hãy bỏ qua bài văn khấn này.)

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương

Con lạy Đức Phật Thích Ca

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Đức Phật Bà Quan Âm

Con lạy Đức Vua Cha Tam Tòa Thánh Mẫu

Con lạy Linh Từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho muôn linh vạn phép hiển hóa anh linh.

Con lạy Chầu Ông, con lạy Chầu Bà.

Ngày hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ………

Đệ tử con tên là: ………………………………………………………..

Ở tại địa chỉ: ……………………………………………………………….

Con chắp tay kính lễ dâng Bà.

 • Con hôm nay, ký vào văn sớ xin vay vốn cửa Bà, số vốn là: ………………………………..
 • Mục đích để đầu tư: …………………………………………………………………………………………………….
 • Con cúi xin Bà soi tên xét họ, khai kho mở két cho con xin vay vốn của Bà về tại địa chỉ: …………………………………………………….
 • Để bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, tiền vốn của Bà về được sinh sôi nảy nở, được rộng vốn, dài vốn. Có vốn kinh doanh, vốn quay vòng, nguồn vốn lưu động dồi dào.
 • Ngày hôm nay con cúi đầu xin vay, con hẹn Bà đến cuối năm …….., hoàn tất cả vốn lẫn lãi tại cửa Bà.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)


Lời kết về bài văn khấn tại Đền Bà Chúa Kho

 • Vậy là bạn đã lễ xong 3 ban chính và khấn đủ 3 bài văn khấn chính tại Đền Bà Chúa Kho rồi đấy bước tiếp theo là bạn nên đi vái và tự khấn nôm các cung ban khác tại đền.
 • Có 3 nghi lễ chính tại Đền Bà Chúa Kho bạn có thể tham khảo thêm:
 • Cách xin lộc rơi, lộc vãi Bà Chúa Kho
 • Cách vay tiền Bà Chúa Kho
 • Cách Trả Nợ Bà Chúa Kho
 • Lưu ý: Khi bạn đã đến Đền Bà Chúa Kho thì nên tới lễ tại Cung Cấm Bà Chúa Kho hay còn gọi là Đệ Nhất Cung.
 • Vì là nơi uy nghi nhất nên lúc nào cũng khóa cửa. Bạn có thể chọn 2 hình thức:
 1. Lễ ở ngoài cửa vái vọng.
 2. Đăng ký để được vào tận bên trong quỳ gối trình diện trước Bà Chúa Kho

Nếu bạn có nhu cầu lễ trong cung cấm bạn vui lòng nhấn nút đăng ký ngay bên dưới để chúng tôi đăng ký và dẫn bạn vào:

dang-le-vao-cung-cam-den-ba-chua-kho-bac-ninh

Cửa Hàng Lệ Nguyệt (Gia đình bán đồ lễ đầu tiên tại Đền Bà Chúa Kho)

Địa Chỉ: Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – Thành Phố Bắc Ninh

Hotline: 0987.662.123 (Cô Nguyệt)

Trang Chủ: https://denbachuakho.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/denbachuakho

4.7/5 - (4 bình chọn)